Pediatric urinary tract reconstruction using intestine

Christina Clementson Kockum, Ingemar Helin, Lars Malmberg, Gerhard Malmfors

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pediatric urinary tract reconstruction using intestine”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap