Peptidoglycan Induces Mobilization of the Surface Marker for Activation Marker CD66b in Human Neutrophils but Not in Eosinophils.

Eva Mattsson, Terese Persson, Pia Andersson, Jan Rollof, Arne Egesten

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)
117 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Peptidoglycan from Staphylococcus aureus mobilized CD66b in human neutrophils but did not upregulate surface activation markers in eosinophils. In addition, Toll-like receptor 2, implicated in the recognition of peptidoglycan, was detected on the surface of resting neutrophils but not on eosinophils. These findings suggest roles for neutrophils but not eosinophils in innate recognition of peptidoglycan.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)485-488
TidskriftClinical and Diagnostic Laboratory Immunology
Volym10
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Medicinska grundvetenskaper
  • Infektionsmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Peptidoglycan Induces Mobilization of the Surface Marker for Activation Marker CD66b in Human Neutrophils but Not in Eosinophils.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här