Peptidoglycan Induces Mobilization of the Surface Marker for Activation Marker CD66b in Human Neutrophils but Not in Eosinophils.

Eva Mattsson, Terese Persson, Pia Andersson, Jan Rollof, Arne Egesten

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)
125 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Peptidoglycan Induces Mobilization of the Surface Marker for Activation Marker CD66b in Human Neutrophils but Not in Eosinophils.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar