Perception of South Swedish Word Accents

Gilbert Ambrazaitis, Gösta Bruce

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

85 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Perception of South Swedish Word Accents”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora