Percutaneous transluminal angioplasty of crural arteries: diabetes and other factors influencing outcome

Gudmundur Danielsson, Ulf Albrechtsson, Lars Norgren, Peter Danielsson, Else Ribbe, Johan Thörne, Z Zdanowski

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Percutaneous transluminal angioplasty of crural arteries: diabetes and other factors influencing outcome”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap