Perfection and Fiction: A study in Iris Murdoch's Moral Philosophy

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

7146 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Perfection and Fiction: A study in Iris Murdoch's Moral Philosophy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora