Perfection and Fiction: A study in Iris Murdoch's Moral Philosophy

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

7144 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat