Perfectionism and sense of coherence among patients with eating disorders.

Suzanne Petersson, Kent-Inge Perseius, Per Johnsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Perfectionism and sense of coherence among patients with eating disorders.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap