Perfluorochemicals in biotechnology

Bo Mattiasson, Patrick Adlercreutz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Sammanfattning

Gas transport often is a limiting factor in biotechnology. Perfluorochemicals provide a new vehicle for the transport of gases.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)250-254
Antal sidor5
TidskriftTrends in Biotechnology
Volym5
Nummer9
DOI
StatusPublished - 1987 sep.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Industriell bioteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Perfluorochemicals in biotechnology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här