Performance analysis of a heat transfer and sub-grid chemical reaction distributed activation energy model for fire simulations

Abhishek Bhargava, Patrick Van Hees, Bjarne Husted, Antonio Rodolfo Junior, Corina Neumeister

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Performance analysis of a heat transfer and sub-grid chemical reaction distributed activation energy model for fire simulations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap