Performance evaluation of fault detection methods for wastewater treatment processes

L. Corominas, K. Villez, D. Aguado, L. Rieger, Christian Rosén, P.A. Vanrolleghem

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

35 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Performance evaluation of fault detection methods for wastewater treatment processes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar