Performance management and audit & feedback to support learning and innovation: Theoretical review and implications for Swedish primary care

Forskningsoutput: Working paper/PreprintWorking paper

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Performance management and audit & feedback to support learning and innovation: Theoretical review and implications for Swedish primary care”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap