Performance of GFR Estimating Equations Stratified by Measured or Estimated GFR: Implications for Interpretation.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1107-1108
TidskriftAmerican Journal of Kidney Diseases
Volym66
Nummer6
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Urologi och njurmedicin

Citera det här