Performance of one-view breast tomosynthesis as a stand-alone breast cancer screening modality: results from the Malmö Breast Tomosynthesis Screening Trial, a population-based study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

To assess the performance of one-view digital breast tomosynthesis (DBT) in breast cancer screening.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)184-190
TidskriftEuropean Radiology
Volym26
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Performance of one-view breast tomosynthesis as a stand-alone breast cancer screening modality: results from the Malmö Breast Tomosynthesis Screening Trial, a population-based study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här