Performance of standard statistical distributions for modelling glass fracturee

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Performance of standard statistical distributions for modelling glass fracturee”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap