Perfusion and Oxygenation of Random Advancement Skin Flaps Depend More on the Length and Thickness of the Flap Than on the Width to Length Ratio.

Khashayar Memarzadeh, Rafi Sheikh, Jonas Blohmé, Christian Torbrand, Malin Malmsjö

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The aim was to investigate the relationship between the dimensions (length, width, and thickness) of random advancement skin flaps and retained tissue perfusion and oxygenation.
Originalspråkengelska
Artikelnummere12
TidskriftEplasty: Open Access Journal of Plastic and Reconstructive Surgery
Volym16
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Perfusion and Oxygenation of Random Advancement Skin Flaps Depend More on the Length and Thickness of the Flap Than on the Width to Length Ratio.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här