Perfusion Monitoring During Oculoplastic Reconstructive Surgery - Opportunities for Optimization of Surgical Techniques

Khashayar Memarzadeh

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

136 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Perfusion Monitoring During Oculoplastic Reconstructive Surgery - Opportunities for Optimization of Surgical Techniques”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi