Perfusion vector-a new method to quantify myocardial perfusion scintigraphy images: a simulation study with validation in patients.

David Minarik, Martin Senneby, Per Wollmer, Alva Mansten, Karl Sjöstrand, Lars Edenbrandt, Elin Trägårdh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)
191 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The interpretation of myocardial perfusion scintigraphy (MPS) largely relies on visual assessment by the physician of the localization and extent of a perfusion defect. The aim of this study was to introduce the concept of the perfusion vector as a new objective quantitative method for further assisting the visual interpretation and to test the concept using simulated MPS images as well as patients.
Originalspråkengelska
ArtikelnummerArticle nr. 42
TidskriftEJNMMI Research
Volym5
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Perfusion vector-a new method to quantify myocardial perfusion scintigraphy images: a simulation study with validation in patients.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här