Perioperative Use of Levosimendan: Best Practice in Operative Settings

Wolfgang Toller, Lars Algotsson, Fabio Guarracino, Christoph Hoermann, Johann Knotzer, Andreas Lehmann, Angela Rajek, Markku Salmenpera, Uwe Schirmer, Luigi Tritapepe, Florian Weis, Giovanni Landoni

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)361-366
TidskriftJournal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia
Volym27
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Citera det här