Peripheral retinal function assessed with 30-Hz flicker seems to improve after treatment with Lucentis in patients with diabetic macular oedema.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

To evaluate the influence of ranibizumab on the multifocal electroretinogram (Mf-ERG), full-field electroretinogram (Ff-ERG) and optical coherence tomography (OCT) in diabetic eyes (n = 20) with macular oedema.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)43-51
TidskriftDocumenta Ophthalmologica
Volym131
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Peripheral retinal function assessed with 30-Hz flicker seems to improve after treatment with Lucentis in patients with diabetic macular oedema.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här