Persistent organic pollutants (POPs) in pelagic systems

Per Larsson, A Andersson, D Broman, J Nordback, E Lundberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Persistent organic pollutants (POPs) in pelagic systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi

Kemiska föreningar

Samhällsvetenskap