Persistent pollutants in a salmon population (Salmo salar) of the southern Baltic Sea

Per Larsson, Cecilia Backe, Gudrun Bremle, Anders Eklöv, Lennart Okla

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

48 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Persistent pollutants in a salmon population (Salmo salar) of the southern Baltic Sea”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap