Person-centred climate and psychometrical exploration of person-centredness and among patients not conveyed by the Ambulance Care Service

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)852-860
TidskriftScandinavian Journal of Caring Sciences
Volym32
Utgåva2
Tidigt onlinedatum2017
DOI
StatusPublished - 2018 jun

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

Citera det här