PERson-centredness in hypertension management using information technology (PERHIT): a protocol for a randomised controlled trial in primary health care

Patrik Midlöv, Peter M Nilsson, Ulrika Bengtsson, Mikael Hoffmann, André Wennersten, Ulrika Andersson, Ulf Malmqvist, Katarina Steen Carlsson, Agneta Ranerup, Karin Kjellgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”PERson-centredness in hypertension management using information technology (PERHIT): a protocol for a randomised controlled trial in primary health care”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap