Personalgruppens psykologi

Rolf Granér, Simon Granér

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Personalgruppens psykologi ger en grundläggande översikt över de psykologiska processer som kännetecknar en personalgrupp. Enkelt och lättillgängligt presenterar författarna teorier och begrepp som kan fungera som redskap för att förstå arbetslagets och samarbetets psykologiska villkor. Teori varvas med praktiska övningar och resonemang kring hur samarbetsproblem och konflikter kan förebyggas och bearbetas. Boken innehåller bland annat avsnitt om konstruktiva och destruktiva grupprocesser, möjligheter och hinder i kommunikation, ledarskapets villkor och fallgropar, arbetslag i kris och förändring, konflikt och konfliktbearbetning samt skapande av sammanhållning och förutsättningar för prestation och produktivitet.

Den här tredje upplagan är uppdaterad och innehåller ett nytt kapitel om villkor för gruppers sammanhållning.

Boken är avsedd för grundläggande universitets- och högskole­utbildningar samt för personalutbildningar inom myndigheter och organisationer.
Originalspråksvenska
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor284
ISBN (tryckt)9789144143446
StatusPublished - 2023

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Citera det här