Personality traits measured at baseline can predict academic performance in upper secondary school three years late

Pia Rosander, Martin Bäckström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Personality traits measured at baseline can predict academic performance in upper secondary school three years late”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap