Personer med synskada vid cirkulationsplatser och andra korsningstyper

Lisa Sakshaug, Christer Hydén, Åse Svensson

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

166 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Cirkulationsplatser blir en allt vanligare korsningstyp. Personer med synskada upplever svårigheter med att korsa gatan vid cirkulationsplatser. Dagens forskning om vad som skiljer cirkulationsplatser från andra korsningstyper är bristfällig. Denna studie syftar till att ge en bild av vad som är svårt och vad som underlättar när en person med synskada ska korsa en gata i allmänhet och vid cirkulationsplatser i synnerhet. Fokusgruppsintervjuer med synpedagoger, synsvaga samt gravt synskadade personer genomfördes och resultaten har sammanställts. Resultaten blev sedan grunden för en enkätstudie som också genomfördes inom projektet ”Cirkulationsplatser – cyklister och synskadade”.
Originalspråksvenska
FörlagLund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden
Antal sidor18
VolymBulletin 245 / 3000
StatusPublished - 2009

Publikationsserier

NamnBulletin 245 / 3000
VolymBulletin 245 / 3000

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infrastrukturteknik

Fria nyckelord

  • synskadade
  • cirkulationsplats
  • gå över gatan
  • fokusgrupp
  • tillgänglighet

Citera det här