Persons’ experiences of having hypertension – an interview study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Persons’ experiences of having hypertension – an interview study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nursing and Health Professions