Personuppgifter som betalningsmedel

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

2472 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Personuppgifter som betalningsmedel
Den här rapporten visar hur konsumenternas data kommit att få ett centralt värde i den digitala ekonomin. Förändringen väcker frågor om hur väl konsumentskyddet därmed står sig i förhållande till detta. Studien beskriver och analyserar de konsumentrelaterade utmaningar som den växande användningen av personuppgifter som en form av betalningsmedel medför.

I studien görs en kartläggning av olika marknadspraktiker som har med hanteringen av personuppgifter att göra, vilket i sin tur utgör en grund för en rättsanalys där författarna fokuserar på konsumentskyddets rättsliga förutsättningar i relation till denna hantering. Rapportförfattarna förslår i förlängningen av rättsanalysen att KO i praxis prövar både avtalsvillkorslagens och marknadsföringslagens tillämplighet i det här sammanhanget.

Utöver en breddad diskussion kring centrala utmaningar framöver argumenterar rapportförfattarna för behovet av att utveckla myndighetssamverkan på dataområdet, metoder för tillsyn över datadrivna och individualiserade applikationer samt mer kunskapsproduktion på området.

Rapporten är författad av två forskare vid Lunds universitet:
Stefan Larsson är docent i teknik och social förändring, forskare vid Lunds universitets internetinstitut (LUii), jurist, disputerad i rättssociologi och medlem i Konsumentverkets vetenskapliga råd.
Jonas Ledendal är jur.dr. i handelsrätt med specialisering mot IT-rätt och forskare vid Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och vid LUii.
Originalspråksvenska
UtgivningsortKarlstad
FörlagKonsumentverket
Antal sidor47
Volym2017
Utgåva4
StatusPublished - 2017 maj 15

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Nyckelord

  • Data
  • Personuppgifter
  • Betalningsmedel
  • Konsumentverket
  • Konsumentombudsmannen
  • avtalsvillkorslagen
  • marknadsföringslagen

Citera det här