Perspectives for future light source lattices incorporating yet uncommon magnets

Simon Leemann, Andreas Streun

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

34 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Perspectives for future light source lattices incorporating yet uncommon magnets”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi