Perspectives from a human-centred archaeology: Iron Age people and society on Öland

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

3332 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Perspectives from a human-centred archaeology: Iron Age people and society on Öland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap