Perspektiv på barnkonventionen: Forskning, teori och praktik

Lina Ponnert (redaktör), Anna Sonander (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)Forskning

Sammanfattning

I denna antologi fokuseras och diskuteras barnkonventionen som rättligt och praktiskt verktyg utifrån olika forskningsområden och praktiska verksamheter. Bokens författare är forskare tillhörande olika vetenskapliga discipliner, varmed barnkonventionens praktiska innebörd relateras till forskning inom ämnena: offentlig rätt, civilrätt, socialt arbete, rättssociologi, folkhälsovetenskap, socialmedicin och hälsopolitik, svenska som andraspråk, semiotik, utvecklingspsykologi och statsvetenskap. Vidare medverkar författare från Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn och Barnfonden med konkreta exempel på barnrättsarbete i praktiken. I antologin diskuteras barnkonventionen såväl som normförändrande verktyg och som praktiskt redskap i Sverige och internationellt, men också utifrån kritiska perspektiv där begränsningar, motsättningar och dilemman kan finnas i praktiken. Tanken är att boken genom sin tvärvetenskapliga ansats och med utgångspunkt i forskning ska bidra till vidare reflektion och kunskap kring barnkonventionens betydelse och funktion för professionella aktörer och för barns levnadsvillkor. Boken riktar sig till studenter, forskare och praktiker inom de olika ämnes- och verksamhetssområdena
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor493
ISBN (tryckt)978-91-44-12501-5
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Citera det här