Perspektiv på offentlig förvaltning: Teori i praktiken

Linda Alamaa (redaktör), Ylva Stubbergaard (redaktör), Stina Melander (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)Forskning

Sammanfattning

Resultatet av politiska beslut påverkas i stor utsträckning av vad som sker i den offentliga förvaltningen. Att studera hur förvaltningen styrs och hur den fungerar är därför helt centralt inom samhällsvetenskaperna. För att analysera den offentliga förvaltningens komplexitet och mångfald behövs ett brett spektrum av teorier, men beroende på vilken teori som används kommer både frågeställningar och svar att variera. Syftet med denna bok är att förmedla kunskap om och inspirera till reflektion över teorier och hur de kan användas i vetenskapliga undersökningar. I boken presenteras olika teoretiska ingångar till studiet av den offentliga förvaltningen. Uppsatsförfattare får exempel på hur en vetenskaplig studie kan läggas upp, olika teoriers styrkor och svagheter samt förslag på hur fallgropar kan undvikas. Perspektiv på offentlig förvaltning riktar sig till studenter och lärare inom offentlig förvaltning.
Originalspråksvenska
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor256
ISBN (tryckt)9789144153247
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Citera det här