Perturbations in the carbon cycle during the carnian humid episode: Carbonate carbon isotope records from southwestern China and Northern Oman

Y. D. Sun, S. Richoz, L. Krystyn, Z. T. Zhang, M. M. Joachimski

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Perturbations in the carbon cycle during the carnian humid episode: Carbonate carbon isotope records from southwestern China and Northern Oman”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap