Pesticide Use and Self-Reported Health Symptoms Among Rice Farmers in Zanzibar

Marisa da Silva, Nadja Stadlinger, Aviti J. Mmochi, Cecilia Stålsby Lundborg, Gaetano Marrone

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pesticide Use and Self-Reported Health Symptoms Among Rice Farmers in Zanzibar”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap