Peter Asplund ”Aspiration” feat. Joakim Milder, ”Filharmonins dag”, Konserthuset, Stockholm

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

Originalspråksvenska
FörlagKonserthuset Stockholm
StatusPublished - 2019 jan. 26

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik

Konstnärlig forskning

  • Konsert

Citera det här