Petrochemistry and regional tectonic significance of metabasites in basement windows of the central Scandinavian Caledonides

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)499-514
TidskriftGFF
StatusPublished - 1980

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geologi

Citera det här