Phage–derived Endolysins as Potential Antibacterials: A Study of Peptidoglycan Hydrolase and Mycolylarabinogalactan Esterase Enzymes

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

559 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Phage–derived Endolysins as Potential Antibacterials: A Study of Peptidoglycan Hydrolase and Mycolylarabinogalactan Esterase Enzymes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.