Phantom errand [muscle memory]: Plastic extension of Prélude 1923 by Manuel M. Ponce

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

Sammanfattning

Plastic extension of Prélude 1923 by Manuel M. Ponce, ink and graphite drawings on cloth (2Mx2M & 2Mx1,60M)1 installation (stones and graphite and ink drawing on paper).
Originalspråkengelska
Utgivningsformatblandat material
Storlek4,5M x 2,5M x 2,5 M
StatusPublished - 2020 okt. 29

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bildkonst
  • Scenkonst
  • Musik

Konstnärlig forskning

  • Digital eller visuell produkt
  • Utställning/tillställning
  • Komposition
  • Uppförande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Phantom errand [muscle memory]: Plastic extension of Prélude 1923 by Manuel M. Ponce”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här