Phantom errand [muscle memory]: Plastic extension of Prélude 1923 by Manuel M. Ponce

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Phantom errand [muscle memory]: Plastic extension of Prélude 1923 by Manuel M. Ponce”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi