Pharmacodynamic studies of vancomycin, metronidazole and fusidic acid against Clostridium difficile

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

25 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pharmacodynamic studies of vancomycin, metronidazole and fusidic acid against Clostridium difficile”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap