Pharmacokinetic digital phantoms for accuracy assessment of image-based dosimetry in (177)Lu-DOTATATE peptide receptor radionuclide therapy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

186 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pharmacokinetic digital phantoms for accuracy assessment of image-based dosimetry in (177)Lu-DOTATATE peptide receptor radionuclide therapy.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap