Pharmacokinetics of a low molecular weight heparin, logiparin, after intravenous and subcutaneous administration to healthy volunteers

P C Pedersen, P B Ostergaard, U Hedner, D Bergqvist, Thomas Mätzsch

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pharmacokinetics of a low molecular weight heparin, logiparin, after intravenous and subcutaneous administration to healthy volunteers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science