Pharmacokinetics of plasma-derived and recombinant factor IX: using population pharmacokinetics with sparse sampling data needs further study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pharmacokinetics of plasma-derived and recombinant factor IX: using population pharmacokinetics with sparse sampling data needs further study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap