Pharmacological treatment patterns in neuropathic pain--lessons from Swedish administrative registries

Anders Gustavsson, Johan Bjorkman, Christina Ljungcrantz, Annica Rhodin, Marcelo Rivano-Fischer, Karl-Fredrik Sjolund, Clas Mannheimer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pharmacological treatment patterns in neuropathic pain--lessons from Swedish administrative registries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap