Phase behavior of a DNA-based surfactant mixed with water and n-alcohols

Cecilia Leal, Azat Bilalov, Björn Lindman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Phase behavior of a DNA-based surfactant mixed with water and n-alcohols”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap