Phenotype associated with human vasopressin receptor 1a (V1aR) gene variance is dependent on fat intake and resembles the phenotype of the V1aR knock out mouse

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)S144-S144
TidskriftJournal of Hypertension
Volym26
NummerSuppl. 1
StatusPublished - 2008
Evenemang18th Scientific Meeting of the European-Society-of-Hypertension/22nd Scientific Meeting of the International-Society-of-Hypertension - Berlin, Tyskland
Varaktighet: 2008 juni 142008 juni 19

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Citera det här