Phenotypic and molecular identity of cells in the adult subventricular zone. in vivo and after expansion in vitro.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

33 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)741-752
TidskriftMolecular and Cellular Neuroscience
Volym24
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper

Citera det här