Phosphatidylethanol in blood (B-PEth): A marker for alcohol use and abuse.

Anders Isaksson, Lisa Walther, Therese Hansson, Anders S Andersson, Christer Alling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Phosphatidylethanol in blood (B-PEth): A marker for alcohol use and abuse.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar