Phosphatidylinositol 4-Kinase Associated with Spinach Plasma Membranes. Isolation and Characterization of Two Distinct Forms

Tomas Westergren, Lars Ekblad, Bengt Jergil, Marianne Sommarin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Phosphatidylinositol 4-Kinase Associated with Spinach Plasma Membranes. Isolation and Characterization of Two Distinct Forms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi